preobrazba

RAST ALI UDOBJE?

KAJ NAM SPOROČA MASLOW? IZBIRATE RAST ALI UDOBJE?


MASLOW.png

Ljudje po naravi raje živimo v coni udobja, VENDAR življenje, rast, napredek in največje spremembe, se zgodijo ravno tam, kjer nam ni preveč ugodno.

Potrebe so neskočna vrsta takšnih ali drugačnih občutkov ali želja pri ljudeh.

Ameriški psiholog Abraham Maslow je v delu Motivacija in osebnost predstavil piramido, ki prikazuje hierarhijo človekovih potreb. Potrebe si od najnižje do najvišje sledijo v naslednjem vrstnem redu:


21.jpg

 

  1. FIZIOLOŠKE POTREBE (potrebe po hrani, vodi, kisiku, počitku, gibanju itd.)
  2. POTREBE PO VARNOSTI (potreba po psihični, socialni varnosti itd.)
  3. POTREBE PO PRIPADANJU IN LJUBEZNI (izražanje naklonjenosti, sprejemanje in izražanje ljubezni, zaupanje v druge itd.)
  4. POTREBE PO UGLEDU, SPOŠTOVANJU (da bi bili od drugih deležni pozornosti, spoštovanja, pomembnosti, slave itd.)
  5. KOGNITIVNE POTREBE (potrebe po znanju, razumevanju, raziskovanju, radovednosti itd.)
  6. ESTETSKE POTREBE (potrebe po lepoti, simetriji, umetnosti)
  7. SAMOAKTUALIZACIJA (potrebe po uresničitvi potencialov – človek naj bi postal to, kar lahko postane)

Zakaj omenjam Maslova?

Pri osebnem trenerstvu se trudim, da pri svojem delu pokrijem čim širši spekter iz omenjene lestvice. Uvajanje kvalitetnega načina prehrane in ustreznega gibanja pokrije fiziološke potrebe, z osebnim trenerjem se v fitnesu počutite bolj varne in sprejete, saj je program prilagojen vam. Vadba 1 na 1 zagotovi vso mojo pozornost med treningom, hkrati pa ob vadbi z vami delim svoje znanje in izkušnje. Z doseganjem rezultatov in spremenjenim telesom ugodimo tudi estetskim potrebam. Z dvigom energije, ki vam jih bo osebno trenerstvo prineslo, pa boste lahko poskrbeli še za zadnji korak – SAMOURESNIČITEV, da postanete to, kar lahko in izberete rast pred strahom!


                                                                                      Ko poskušaš združiti RAST IN UDOBJE. :) 

                                                                                     Ko poskušaš združiti RAST IN UDOBJE. 🙂 

Vaš Mladen

 

Scroll to Top